Mẫu tàu cá có thể được điều chỉnh thiết kế so với thiết kế mẫu nhưng phải đảm bảo tính năng an toàn của con tàu (21/01/2015)

Mẫu tàu cá có thể được điều chỉnh thiết kế so với thiết kế mẫu nhưng phải đảm bảo tính năng an toàn của con tàu (21/01/2015)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4947/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt và công bố thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. 21 mẫu tàu được phê duyệt cho 4 vùng bao gồm: vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Bộ, với 5 ngành nghề chính. Tuy nhiên, vừa qua nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã nêu một số ý kiến của các địa phương về 21 mẫu tàu cá chưa phù hợp dẫn đến sự chậm trễ trong triển khai Nghị định 67. Thông tin Thủy sản đã có cuộc trao đổi với ông Đào Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá - Tổng cục Thủy sản về vấn đề này.

Theo đó, ông Đào Hồng Đức cho biết, Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ giao Bộ NN&PTNT lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thiết kế, đặt hàng thiết kế mẫu một số mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, phê duyệt và công bố các thiết kế mẫu tàu đã được lựa chọn. Ngay sau khi Nghị định ra đời, Bộ NN&PTNT đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép. Ngày 21/7/2014, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3228/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định kỹ thuật gồm các chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật tàu thủy, công nghệ khai thác, công nghệ bảo quản sản phẩm. Đã xây dựng yêu cầu kỹ thuật về thiết kế 21 mẫu tàu cá vỏ thép và đã được Hội đồng thẩm định của Bộ nhất trí thông qua. Trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, Tổng cục Thủy sản đã gửi trực tiếp yêu cầu kỹ thuật cho các đơn vị thiết kế tàu thủy và tổ chức mời các đơn vị thiết kế thuyết trình thiết kế sơ bộ. Trong tổng số 66 mẫu thiết kế sơ bộ của các đơn vị thiết kế thuyết trình, Hội đồng tư vấn thẩm định thiết kế kỹ thuật của Bộ đã lựa chọn 21 mẫu thiết kế, tham mưu cho Tổng cục Thủy sản chỉ định các đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện thiết kế mẫu tàu cá, Bộ NN&PTNT/Tổng cục Thủy sản, Hội đồng tư vấn thẩm định kỹ thuật, cơ quan Đăng kiểm tàu cá và đơn vị được lựa chọn thực hiện thiết kế đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến góp ý của ngư dân, các nhà quản lý, các chuyên gia, các cơ sở đóng tàu tại các khu vực miền Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Tổng cục Thủy sản, Hội đồng tư vấn thẩm định kỹ thuật của Bộ và cơ quan Đăng kiểm tàu cá đã tổ chức thẩm định từ thiết kế sơ bộ đến thiết kế kỹ thuật nghiêm túc, chất lượng, rút kinh nghiệm của một số mẫu tàu cá vỏ thép do Tổng công ty tàu thủy Việt Nam thực hiện trước đây.

Với tinh thần khẩn trương và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, sự cố gắng nỗ lực của Tổng cục Thủy sản, Hội đồng tư vấn thẩm định kỹ thuật, cơ quan Đăng kiểm tàu cá và các đơn vị thiết kế được lựa chọn, ngày 15/10/2014, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt và công bố 21 mẫu thiết kế mẫu kỹ thuật tàu cá vỏ thép khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ (đăng tải trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản: http://tongcucthuysan.gov.vn)

Theo ông Đào Hồng Đức, hiện nay một số ý kiến cho rằng 21 mẫu thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép chưa phù hợp là chưa chính xác vì cho đến nay chưa có nhà máy đóng tàu nào khởi công đóng tàu cá vỏ thép theo 21 mẫu tàu cá vỏ thép đã được Bộ phê duyệt, công bố và cũng chưa có nhà máy đóng tàu nào phản ánh các mẫu tàu cá trên là không phù hợp. Các tỉnh vẫn đang trong quá trình đăng ký và phê duyệt danh sách các tàu cá đóng mới theo Nghị định 67. Mặt khác, đây là những mẫu thiết kế tàu cá vỏ thép đối với các nghề khai thác: nghề rê, nghề vây, nghề chụp, nghề câu và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ mang tính chung, đặc trưng cho các vùng miền Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Trong quá trình đóng tàu để có những điều chỉnh thích hợp Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BNN quy định yêu cầu kỹ thuật đối với mẫu thiết kế mẫu tàu cá. Trong đó, mục b, điểm 2 Điều 9 đã quy định rõ: chủ tàu có quyền yêu cầu đơn vị thiết kế mẫu tàu cá điều chỉnh thiết kế so với thiết kế mẫu nhưng không làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn của con tàu và được sự chấp thuận của Tổng cục Thủy sản. Đồng thời trong quá trình đóng tàu, đối với tàu cá vỏ thép nhà máy đóng tàu còn tiến hành thiết kế công nghệ để đảm bảo con tàu được đóng mới đạt yêu cầu an toàn và hiệu quả.

 

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 46
  • Tổng lượt truy cập 105,165